Očkování

Na této stránce jsou souhrnné informace o aktuálním doporučeném očkovacím kalendáři, očkovacích látkách a jejich cenách.

Očkovací kalendář

Věk PP1) Očkování povinné Očkování nepovinné doporučené
V porodnici proti TBC2) jen u indikovaných
Po příchodu domů První prohlídka novorozence a rozbor rodinné a osobní anamnézy
2-3 týdny Ano
6 týdnů Ano 1. dávka proti rotavirům
9 týdnů Infanrix Hexa 1. dávka3)
3 měsíce Ano 2. dávka proti rotavirům
4 měsíce Ano Infanrix Hexa 2. dávka4) 1. dávka proti pneumokokovým infekcím 5)
5 měsíců Infanrix Hexa 3. dávka6) 2. dávka proti pneumokokovým infekcím 7)
6 měsíců Ano 3. dávka proti pneumokokovým infekcím 8)
8 měsíců Ano
10 měsíců Ano
12 měsíců Ano Infanrix Hexa 4. dávka9) 4. dávka proti pneumokokovým infekcím 10)
15 měsíců Priorix 1. dávka11)
18 měsíců Ano
21 měsíců Priorix 2. dávka12)
3 roky Ano
5 let Ano Infanrix13)
7 let Ano
9 let Ano
10 let Boostrix polio14)
11 let Ano
12 let Engerix15)
13 let Ano Imovax polio16)
15 let Ano Tetavax17)
17 let Ano
19 let Ano

Očkovací látky

V tabulce naleznete dostupné očkovací látky s odkazy na stránku dané vakcíny na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a také Evropské medicínské agentury (EMA), tam jsou dostupné veškeré informace o účinných látkách i vedlejších účincích.

Na stránkách SÚKL jsou ke stažení Souhrn údajů o přípravku a Příbalové informace ze záložky Doprovodné texty.

Na stránkách EMA jsou důležité informace např. v sekcích What is the risk… a Summary for the public.


Název vakcíny Proti čemu SÚKL EMA
Infanrix záškrt, tetanus, dávivý kašel SÚKL
Infanrix Hexa záškrt, tetanus, dávivý kašel, hepatitida typu B, dětská obrna, haemophilus influenzae typ B SÚKL EMA
Boostrix polio záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská obrna SÚKL EMA
Imovax polio dětská obrna SÚKL
Pediacel záškrt, tetanus, haemophilus influenzae, dávivý kašel, dětská obrna SÚKL
Prevenar 13 pneumococcus způsobující pneumokokové infekce např. zápal plic SÚKL EMA
Synflorix pneumococcus způsobující pneumokokové infekce např. zápal plic SÚKL EMA
Priorix spalničky, příušnice, zarděnky SÚKL EMA
Priorix Tetra spalničky, příušnice, zarděnky, plané netštovice SÚKL
Varilrix plané neštovice SÚKL
Neisvac-C meningokok typ C způsobující zánět mozkových blan SÚKL
Menjugate meningokok typ C způsobující zánět mozkových blan SÚKL
Menveo meningokok typ A, C, Y, W-135 způsobující zánět mozkových blan SÚKL EMA
Nimenrix meningokok typ A, C, Y, W-135 způsobující zánět mozkových blan SÚKL EMA
Havrix hepatitida typu A SÚKL
Twinrix hepatitida typu A a B SÚKL EMA
Engerix hepatitida typu B SÚKL EMA
Fsme-Immun klíšťová encefalitida SÚKL
Encepur klíšťová encefalitida SÚKL
Silgard lidský papilomavirus způsobující rakovinu děložního čípku a genitální bradavice SÚKL EMA
Cervarix lidský papilomavirus způsobující rakovinu děložního čípku SÚKL EMA
Rotarix rotaviry způsobující průjmy SÚKL EMA
Rotateq rotaviry způsobující průjmy SÚKL EMA
Tetavax tetanus SÚKL

Ceník nepovinného očkování

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Vzhledem k neustále se měnícím cenám různých distributorů, od níž se vakcíny objednávají, a různým akčním nabídkám jak ze stran distributorů tak i některých pojišťoven, není v našich silách neustále udržovat přesné aktuální ceny.

Uvedené jsou ceny jedné dávky očkovacích látek. Cena je zaokrouhlena na 100 Kč a udává hrubou průměrnou cenu dané vakcíny u distributorů či lékáren. Na některé z přípravků poskytují různé pojišťovny podstatné příspěvky. O aktuálních příspěvcích se můžete informovat u vaší pojišťovny, o aktuálních cenách od distributorů vám rádi podáme informace při vaši návštěvě.

Aplikace očkovací látky je účtována dle ceníku úkonů.

Onemocnění Vakcína Cena
rakovina děložního čípku Silgard 1800-320018)
Cervarix 1600
pneumococcus Prevenar 13 1300
Synflorix 900
plané neštovice Varilrix 1400
Priorix Tetra 1600
meningokok Neisvac-C 800
Menjugate 700
Menveo 1300
Nimenrix ???
hepatitida typu A Havrix 600
Twinrix 900
klíšťová encefalitida Fsme-Immun 500
Encepur 400
rotaviry Rotarix 1100
Rotateq 1400
1) Preventivní prohlídka
3) , 4) , 6) , 9) tetanus, záškrt, dávivý kašel, dětská přenosná obrna, žloutenka typu B, hemofilová infekce - další informace
5) , 7) , 8) , 10) povinné pro indikované
11) , 12) spalničky, zarděnky a příušnice
13) přeočkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli
14) tetanus, záškrt, dávivý kašel, dětská přenosná obrna, další přeočkování až v 25 letech
15) žloutenka typu B - u dětí, které nebyly očkovány v kojeneckém věku, podávají se 3 dávky
16) dětská přenosná obrna - u dětí, které nedostaly 5. dávku očkování proti dětské obrně mezi 10. a 11. rokem
17) přeočkování proti tetanu po 10-15 letech
18) dle věku, indikace a pojišťovny
19) fúze s Metal Alliance zdravotní pojišťovnou - 217
 
© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz