Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

en:moreinfo [2020/06/14 13:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{keywords>​children,​children'​s,​vaccination,​doctor,​contact,​milada,​dražanová,​svatopluka čecha,​brno,​královo pole}}
 +{{keywords>​deputy,​emergencies,​information}}
 +
 +====== More information ======
 +
 +===== Operation hours =====
 +
 +Notice: During lunch break which is given in [[#​office_hours|Office hours]], the office is closed for public, the doctor and nurse do not have to be present since they might be on a visit to a patient, or are carrying out administrative tasks.
 +
 +^ Day ^ Time ^
 +| Mo  | 7:30 - 16:00 |
 +| Tu  | 8:00 - 15:00 |
 +| We  | 7:30 - 14:30 |
 +| Th  | 7:30 - 14:00 |
 +| Fr  | 7:30 - 13:00 |
 +
 +===== Questionnaire =====
 +
 +Questionnaire for detecting developmental issues
 +
 +  * {{:​m-chat-r_noshading_parents.pdf|Questionnaire English}}((from http://​mchatscreen.com))
 +  * {{::​mchat_zakladni_pro_rodice.pdf|Dotazník Český}}((from www.autismus-screening.eu))
 +
 +===== Informed consent =====
 +//The list of health services for which an informed consent is required in paper form//
 +
 +The informed consent in paper form will not be required for any health services unless it is strictly required [[http://​www.mzcr.cz/​Legislativa/​dokumenty/​vladni-navrh-zakona-o-zdravotnich-sluzbach-a-podminkach-jejich-poskytovanizakon-o-zdravotnich-sluzbach-_5173_2428_11.html|by the law]].
 +
 +===== Deputy and Emergencies ====
 +[[http://​www.mapy.cz/​s/​3kxC|{{ ​ :​emergencyunit.png?​300|Emergency unit - Černopolní 9}}]]
 +During holidays a deputy doctor is appointed directly at the Office.\\ \\
 +
 +After working hours health treatment is provided by the emergency unit at [[http://​www.fnbrno.cz/​detska-nemocnice/​poliklinicka-ambulantni-cast/​detska-pohotovost/​t2756|Children'​s Faculty Hospital Brno]] on Černopolní 9.
 +
  
© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz