Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

informace [2019/04/28 16:29] (aktuální)
Sven Dražan vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Další informace ======
 +{{keywords>​dětský,​lékař,​lékařka,​ordinace,​praktický,​děti,​dorost,​milada,​dražanová,​svatopluka čecha,​brno}}
 +{{keywords>​provozní doba,​informovaný souhlas,​zástup,​pohotovost,​posudek,​způsobilost}}
 +
 +===== Ke stažení =====
 +
 +Pro zjednodušení některých formálních úkonů a zrychlení jejich vyřízení jsme pro Vás připravili níže uvedené formuláře. Tyto si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout, čímž ušetříme čas s jejich vyplňováním v ordinaci.
 +
 +Jedná se o tyto situace
 +  * pokud potřebujete posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vyžadovaný pro zotavovací akce, školy v přírodě či tábory
 +  * pokud chcete dát své dítě očkovat některou z nepovinných očkovacích látek, budeme od Vás vyžadovat písemný souhlas
 +  * pokud nechcete dát své dítě očkovat některou z povinných očkovacích látek, budeme od Vás vyžadovat písemný nesouhlas
 +  * pokud chcete udělit souhlas s poskytováním zdravotní péče dítěti staršímu 15ti let bez nutnosti dalších souhlasů (dítě může poté navštěvovat lékaře bez vaší přítomnosti)
 +  * pokud chcete určit oprávněnou osobu (někdo kdo není zákonný zástupce dítěte), jíž budou poskytovány informace o zdravotním stavu dítěte
 +
 +^ Popis ^ DOC ^ PDF ^
 +| Posudek o zdravotní způsobilosti pro zotavovací akce a školy v přírodě | {{:​posudek_o_zpusobilosti_skola_v_prirode.doc|DOC}} | {{:​posudek_o_zpusobilosti_skola_v_prirode.pdf|PDF}} |
 +| Souhlas s (nepovinným) očkováním | {{:​souhlas_s_ockovanim.doc|DOC}} | {{:​souhlas_s_ockovanim.pdf|PDF}} |
 +| Nesouhlas s (povinným) očkováním | {{:​nesouhlas_s_ockovanim.doc|DOC}} | {{:​nesouhlas_s_ockovanim.pdf|PDF}} |
 +| Souhlas zákonného zástupce pro starší 15ti let o poskytování zdravotní péče bez dalších souhlasů | {{:​souhlas_zakonneho_zastupce_15plus.doc|DOC}} | {{:​souhlas_zakonneho_zastupce_15plus.pdf|PDF}} |
 +| Určení oprávněné osoby pro poskytování informací o nezletilém dítěti | {{:​urceni_opravnene_osoby.doc|DOC}} | {{:​urceni_opravnene_osoby.pdf|PDF}} |
 +
 +Soubory jsou ke stažení ve formátech pro [[http://​office.microsoft.com/​cs-cz/​|Microsoft Office - DOC]] a [[http://​get.adobe.com/​cz/​reader/​|Adobe Reader - PDF]].
 +
 +===== Dotazník =====
 +
 +Dotazník pro odhalení poruch ve vývoji dítěte
 +
 +  * {{::​mchat_zakladni_pro_rodice.pdf|Dotazník Český}}((převzato z www.autismus-screening.eu))
 +  * {{:​m-chat-r_noshading_parents.pdf|Questionnaire English}}((převzato z http://​mchatscreen.com))
 +
 +===== Provozní doba =====
 +
 +Upozornění:​ V době polední pauzy, jež je uvedena v [[kontakt#​ordinacni_hodiny|ordinačních hodinách]],​ je ordinace pro veřejnost uzavřena, lékař ani sestra nemusí být přítomen, protože může být na pochůzce, návštěvách pacientů či vykonává administrativní úkony.
 +
 +^ Den ^ Doba ^
 +| Po  | 7:30 - 16:00 |
 +| Út  | 8:00 - 15:00 |
 +| St  | 7:30 - 14:30 |
 +| Čt  | 7:30 - 14:00 |
 +| Pá  | 7:30 - 13:00 |
 +
 +===== Informovaný souhlas =====
 +//Seznam zdravotních služeb u kterých je požadován informovaný souhlas písemnou formou//
 +
 +K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které [[http://​www.mzcr.cz/​Legislativa/​dokumenty/​vladni-navrh-zakona-o-zdravotnich-sluzbach-a-podminkach-jejich-poskytovanizakon-o-zdravotnich-sluzbach-_5173_2428_11.html|stanoví zákon]].
 +
 +===== Zástup a Pohotovost ====
 +[[http://​www.mapy.cz/​s/​3kxC|{{ ​ :​emergencyunit.png?​300|Pohotovostní služba - Černopolní 9}}]]
 +V době dovolené je sjednán odborný zástup přímo v ordinaci.\\ \\ 
 +
 +Po pracovní době je péče zajištěna lékařskou pohotovostní službou ve [[http://​www.fnbrno.cz/​detska-nemocnice/​poliklinicka-ambulantni-cast/​detska-pohotovost/​t2756|Fakultní dětské nemocnici Brno]], Černopolní 9.
  
© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz