Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ockovani [2019/05/05 15:58]
Sven Dražan [Očkovací kalendář]
ockovani [2019/05/05 16:15] (aktuální)
Sven Dražan [Očkovací látky] M-M-RVaxpro
Řádek 56: Řádek 56:
 | Priorix ​            | [[wpcs>​Spalničky|spalničky]],​ [[wpcs>​Příušnice|příušnice]],​ [[wpcs>​Zarděnky|zarděnky]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0057521|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​referrals/​Priorix/​human_referral_000302.jsp&​mid=WC0b01ac05805c516f|EMA]]| | Priorix ​            | [[wpcs>​Spalničky|spalničky]],​ [[wpcs>​Příušnice|příušnice]],​ [[wpcs>​Zarděnky|zarděnky]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0057521|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​referrals/​Priorix/​human_referral_000302.jsp&​mid=WC0b01ac05805c516f|EMA]]|
 | Priorix Tetra       | [[wpcs>​Spalničky|spalničky]],​ [[wpcs>​Příušnice|příušnice]],​ [[wpcs>​Zarděnky|zarděnky]],​ [[wpcs>​Plané_neštovice|plané netštovice]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0118615&​tab=info|SÚKL]] | | | Priorix Tetra       | [[wpcs>​Spalničky|spalničky]],​ [[wpcs>​Příušnice|příušnice]],​ [[wpcs>​Zarděnky|zarděnky]],​ [[wpcs>​Plané_neštovice|plané netštovice]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0118615&​tab=info|SÚKL]] | |
 +| M-M-RVaxpro ​        | [[wpcs>​Spalničky|spalničky]],​ [[wpcs>​Příušnice|příušnice]],​ [[wpcs>​Zarděnky|zarděnky]],​ [[wpcs>​Plané_neštovice|plané netštovice]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0026151&​tab=info|SÚKL]] | [[https://​www.ema.europa.eu/​en/​medicines/​human/​referrals/​monovalent-multivalent-measles-mumps-rubella-varicella-vaccines|EMA]] [[https://​www.ema.europa.eu/​documents/​product-information/​m-m-rvaxpro-epar-product-information_cs.pdf|EMA PDF]] |
 | Varilrix ​           | [[wpcs>​Plané_neštovice|plané neštovice]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0010261|SÚKL]] | | | Varilrix ​           | [[wpcs>​Plané_neštovice|plané neštovice]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0010261|SÚKL]] | |
 | Neisvac-C ​          | [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ C způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0032685|SÚKL]] | | | Neisvac-C ​          | [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ C způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0032685|SÚKL]] | |
© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz