Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ockovani [2019/07/22 21:02]
Sven Dražan [Ceník nepovinného očkování]
ockovani [2020/06/14 13:40] (aktuální)
Řádek 46: Řádek 46:
  
 <​sortable>​ <​sortable>​
-^ Název vakcíny ​      ​^ Proti čemu ^ SÚKL ^ EMA ^ +^ Název vakcíny ​  ​^ Proti čemu                                                                                                                                                                                                                     ​^ SÚKL                                                                             ​^ EMA                                                                                                                                                                                                                                             ​
-| Infanrix ​           | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0001713|SÚKL]] | | +| Infanrix ​       | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]] ​                                                                                                                                          ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0001713|SÚKL]] ​                                                                                                                                                                                                                                                           ​
-| Infanrix Hexa       ​| [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]], [[wpcs>​Hepatitida_B|hepatitida typu B]], [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]], [[wp>​Haemophilus_influenzae|haemophilus influenzae]] typ B | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0025646|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000296/​human_med_000833.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] | +| Infanrix Hexa   ​| [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]], [[wpcs>​Hepatitida_B|hepatitida typu B]], [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]], [[wp>​Haemophilus_influenzae|haemophilus influenzae]] typ B  | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0025646|SÚKL]] ​          ​| [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000296/​human_med_000833.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] ​                                                                                                         | 
-| Boostrix polio      | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]], [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0120112|SÚKL]] |[[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​pips/​EMEA-000500-PIP01-08-M01/​pip_000343.jsp&​mid=WC0b01ac058001d129|EMA]] | +| Bexero ​         | [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ B způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] ​                                                                                                                        | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0193808|SÚKL]] ​           | [[https://​www.ema.europa.eu/​en/​medicines/​human/​EPAR/​bexsero|EMA]],​ [[https://​www.ema.europa.eu/​documents/​product-information/​bexsero-epar-product-information_cs.pdf|PDF]] ​                                                                     ​
-| Imovax polio        | [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0115258&​tab=info|SÚKL]] | | +| Boostrix polio  | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]], [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]] ​                                                                                                      ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0120112|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​pips/​EMEA-000500-PIP01-08-M01/​pip_000343.jsp&​mid=WC0b01ac058001d129|EMA]] ​                                                                                                        ​
-| Pediacel ​           | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wp>​Haemophilus_influenzae|haemophilus influenzae]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]], [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0159924|SÚKL]] | | +| Imovax polio    | [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]] ​                                                                                                                                                                                            ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0115258&​tab=info|SÚKL]] ​                                                                                                                                                                                                                                                 ​
-| Prevenar 13         ​| [[wpcs>​Streptococcus_pneumoniae|pneumococcus]] způsobující pneumokokové infekce např. [[wpcs>​Zápal_plic|zápal plic]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0149868|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​001104/​human_med_001220.jsp|EMA]]| +| Pediacel ​       | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wp>​Haemophilus_influenzae|haemophilus influenzae]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]], [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]] ​                                                ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0159924|SÚKL]] ​                                                                                                                                                                                                                                                           ​
-| Synflorix ​          ​| [[wpcs>​Streptococcus_pneumoniae|pneumococcus]] způsobující pneumokokové infekce např. [[wpcs>​Zápal_plic|zápal plic]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0149034|SÚKL]] | [[http://​www.EMA.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000973/​human_med_001071.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]]| +| Prevenar 13     ​| [[wpcs>​Streptococcus_pneumoniae|pneumococcus]] způsobující pneumokokové infekce např. [[wpcs>​Zápal_plic|zápal plic]] ​                                                                                                          ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0149868|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​001104/​human_med_001220.jsp|EMA]] ​                                                                                                                                ​
-| Priorix ​            ​| [[wpcs>​Spalničky|spalničky]],​ [[wpcs>​Příušnice|příušnice]],​ [[wpcs>​Zarděnky|zarděnky]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0057521|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​referrals/​Priorix/​human_referral_000302.jsp&​mid=WC0b01ac05805c516f|EMA]]| +| Synflorix ​      ​| [[wpcs>​Streptococcus_pneumoniae|pneumococcus]] způsobující pneumokokové infekce např. [[wpcs>​Zápal_plic|zápal plic]] ​                                                                                                          ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0149034|SÚKL]] ​           | [[http://​www.EMA.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000973/​human_med_001071.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] ​                                                                                                         
-| Priorix Tetra       ​| [[wpcs>​Spalničky|spalničky]],​ [[wpcs>​Příušnice|příušnice]],​ [[wpcs>​Zarděnky|zarděnky]],​ [[wpcs>​Plané_neštovice|plané netštovice]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0118615&​tab=info|SÚKL]] | | +| Priorix ​        ​| [[wpcs>​Spalničky|spalničky]],​ [[wpcs>​Příušnice|příušnice]],​ [[wpcs>​Zarděnky|zarděnky]] ​                                                                                                                                        ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0057521|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​referrals/​Priorix/​human_referral_000302.jsp&​mid=WC0b01ac05805c516f|EMA]] ​                                                                                                   
-| M-M-RVaxpro ​        ​| [[wpcs>​Spalničky|spalničky]],​ [[wpcs>​Příušnice|příušnice]],​ [[wpcs>​Zarděnky|zarděnky]],​ [[wpcs>​Plané_neštovice|plané netštovice]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0026151&​tab=info|SÚKL]] | [[https://​www.ema.europa.eu/​en/​medicines/​human/​referrals/​monovalent-multivalent-measles-mumps-rubella-varicella-vaccines|EMA]] [[https://​www.ema.europa.eu/​documents/​product-information/​m-m-rvaxpro-epar-product-information_cs.pdf|EMA PDF]] | +| Priorix Tetra   ​| [[wpcs>​Spalničky|spalničky]],​ [[wpcs>​Příušnice|příušnice]],​ [[wpcs>​Zarděnky|zarděnky]],​ [[wpcs>​Plané_neštovice|plané netštovice]] ​                                                                                             | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0118615&​tab=info|SÚKL]] ​                                                                                                                                                                                                                                                 ​
-| Varilrix ​           | [[wpcs>​Plané_neštovice|plané neštovice]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0010261|SÚKL]] | | +| M-M-RVaxpro ​    ​| [[wpcs>​Spalničky|spalničky]],​ [[wpcs>​Příušnice|příušnice]],​ [[wpcs>​Zarděnky|zarděnky]],​ [[wpcs>​Plané_neštovice|plané netštovice]] ​                                                                                             | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0026151&​tab=info|SÚKL]] ​  ​| [[https://​www.ema.europa.eu/​en/​medicines/​human/​referrals/​monovalent-multivalent-measles-mumps-rubella-varicella-vaccines|EMA]] [[https://​www.ema.europa.eu/​documents/​product-information/​m-m-rvaxpro-epar-product-information_cs.pdf|EMA PDF]]  
-| Neisvac-C ​          ​| [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ C způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0032685|SÚKL]] | | +| Varilrix ​       | [[wpcs>​Plané_neštovice|plané neštovice]] ​                                                                                                                                                                                      ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0010261|SÚKL]] ​                                                                                                                                                                                                                                                           ​
-| Menjugate ​          ​| [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ C způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0047618|SÚKL]] | | +| Neisvac-C ​      ​| [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ C způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] ​                                                                                                                        ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0032685|SÚKL]] ​                                                                                                                                                                                                                                                           ​
-| Menveo ​             | [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ A, C, Y, W-135 způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0167572|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​001095/​human_med_001323.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]]| +| Menjugate ​      ​| [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ C způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] ​                                                                                                                        ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0047618|SÚKL]] ​                                                                                                                                                                                                                                                           ​
-| Nimenrix ​           | [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ A, C, Y, W-135 způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0193237|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​002226/​human_med_001548.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]]| +| Menveo ​         | [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ A, C, Y, W-135 způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] ​                                                                                                           | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0167572|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​001095/​human_med_001323.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] ​                                                                                                         
-| Havrix ​             | [[wpcs>​Virová_hepatitida|hepatitida typu A]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0056571|SÚKL]] | | +| Nimenrix ​       | [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ A, C, Y, W-135 způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] ​                                                                                                           | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0193237|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​002226/​human_med_001548.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] ​                                                                                                         
-| Twinrix ​            ​| [[wpcs>​Virová_hepatitida|hepatitida typu A]] a [[wpcs>​Hepatitida_B|B]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0026858|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000129/​human_med_001117.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]]| +| Havrix ​         | [[wpcs>​Virová_hepatitida|hepatitida typu A]]                                                                                                                                                                                   ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0056571|SÚKL]] ​                                                                                                                                                                                                                                                           ​
-| Engerix ​            ​| [[wpcs>​Hepatitida_B|hepatitida typu B]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0057570|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​referrals/​Engerix_B/​human_referral_000098.jsp&​mid=WC0b01ac05805c516f|EMA]]| +| Twinrix ​        ​| [[wpcs>​Virová_hepatitida|hepatitida typu A]] a [[wpcs>​Hepatitida_B|B]] ​                                                                                                                                                        ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0026858|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000129/​human_med_001117.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] ​                                                                                                         
-| Fsme-Immun ​         | [[wpcs>​Klíšťová_encefalitida|klíšťová encefalitida]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0055114|SÚKL]] | | +| Engerix ​        ​| [[wpcs>​Hepatitida_B|hepatitida typu B]]                                                                                                                                                                                        | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0057570|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​referrals/​Engerix_B/​human_referral_000098.jsp&​mid=WC0b01ac05805c516f|EMA]] ​                                                                                                 
-| Encepur ​            ​| [[wpcs>​Klíšťová_encefalitida|klíšťová encefalitida]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0042469|SÚKL]] | | +| Fsme-Immun ​     | [[wpcs>​Klíšťová_encefalitida|klíšťová encefalitida]] ​                                                                                                                                                                          ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0055114|SÚKL]] ​                                                                                                                                                                                                                                                           ​
-| Silgard ​            ​| [[wpcs>​Lidský_papilomavirus|lidský papilomavirus]] způsobující [[wpcs>​Rakovina_děložního_čípku|rakovinu děložního čípku]] a [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Genit%C3%A1ln%C3%AD_bradavice|genitální bradavice]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0027868|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000732/​human_med_001052.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]]| +| Encepur ​        ​| [[wpcs>​Klíšťová_encefalitida|klíšťová encefalitida]] ​                                                                                                                                                                          ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0042469|SÚKL]] ​                                                                                                                                                                                                                                                           ​
-| Cervarix ​           | [[wpcs>​Lidský_papilomavirus|lidský papilomavirus]] způsobující [[wpcs>​Rakovina_děložního_čípku|rakovinu děložního čípku]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0029165|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000721/​human_med_000694.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]]| +| Silgard ​        ​| [[wpcs>​Lidský_papilomavirus|lidský papilomavirus]] způsobující [[wpcs>​Rakovina_děložního_čípku|rakovinu děložního čípku]] a [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Genit%C3%A1ln%C3%AD_bradavice|genitální bradavice]] ​                ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0027868|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000732/​human_med_001052.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] ​                                                                                                         
-| Rotarix ​            ​| [[wp>​Rotavirus|rotaviry]] způsobující průjmy | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0500326|SÚKL]] | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000639/​human_med_001043.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]]| +| Cervarix ​       | [[wpcs>​Lidský_papilomavirus|lidský papilomavirus]] způsobující [[wpcs>​Rakovina_děložního_čípku|rakovinu děložního čípku]] ​                                                                                                     | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0029165|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000721/​human_med_000694.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] ​                                                                                                         
-| Rotateq ​            ​| [[wp>​Rotavirus|rotaviry]] způsobující průjmy | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0027186|SÚKL]] | [[http://​www.EMA.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000669/​human_med_001045.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]]| +| Rotarix ​        ​| [[wp>​Rotavirus|rotaviry]] způsobující průjmy ​                                                                                                                                                                                  ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0500326|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000639/​human_med_001043.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] ​                                                                                                         
-| Tetavax ​            ​| [[wpcs>​Tetanus|tetanus]] | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0083443|SÚKL]] | |+| Rotateq ​        ​| [[wp>​Rotavirus|rotaviry]] způsobující průjmy ​                                                                                                                                                                                  ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0027186|SÚKL]] ​           | [[http://​www.EMA.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000669/​human_med_001045.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] ​                                                                                                         
 +| Tetavax ​        ​| [[wpcs>​Tetanus|tetanus]] ​                                                                                                                                                                                                      ​| [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0083443|SÚKL]] ​                                                                                                                                                                                                                                                           ​|
 </​sortable>​ </​sortable>​
  
© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz