Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ockovani [2020/02/02 15:45]
Sven Dražan [Očkovací látky] Bexero
ockovani [2020/06/14 13:40] (aktuální)
Řádek 49: Řádek 49:
 | Infanrix ​       | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]] ​                                                                                                                                          | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0001713|SÚKL]] ​           |                                                                                                                                                                                                                                                 | | Infanrix ​       | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]] ​                                                                                                                                          | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0001713|SÚKL]] ​           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
 | Infanrix Hexa   | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]], [[wpcs>​Hepatitida_B|hepatitida typu B]], [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]], [[wp>​Haemophilus_influenzae|haemophilus influenzae]] typ B  | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0025646|SÚKL]] ​          | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000296/​human_med_000833.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] ​                                                                                                         | | Infanrix Hexa   | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]], [[wpcs>​Hepatitida_B|hepatitida typu B]], [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]], [[wp>​Haemophilus_influenzae|haemophilus influenzae]] typ B  | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0025646|SÚKL]] ​          | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​human/​medicines/​000296/​human_med_000833.jsp&​mid=WC0b01ac058001d124|EMA]] ​                                                                                                         |
-| Bexero ​         | [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ B způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] ​                                                                                                                        | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0193808|SÚKL]] ​           | [[https://​www.ema.europa.eu/​en/​medicines/​human/​EPAR/​bexsero]],​ [[https://​www.ema.europa.eu/​documents/​product-information/​bexsero-epar-product-information_cs.pdf|PDF]] ​                                                                         |+| Bexero ​         | [[wpcs>​Neisseria_meningitidis|meningokok]] typ B způsobující [[wpcs>​Meningitida|zánět mozkových blan]] ​                                                                                                                        | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0193808|SÚKL]] ​           | [[https://​www.ema.europa.eu/​en/​medicines/​human/​EPAR/​bexsero|EMA]], [[https://​www.ema.europa.eu/​documents/​product-information/​bexsero-epar-product-information_cs.pdf|PDF]] ​                                                                     |
 | Boostrix polio  | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]], [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]] ​                                                                                                      | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0120112|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​pips/​EMEA-000500-PIP01-08-M01/​pip_000343.jsp&​mid=WC0b01ac058001d129|EMA]] ​                                                                                                        | | Boostrix polio  | [[wpcs>​Záškrt|záškrt]],​ [[wpcs>​Tetanus|tetanus]],​ [[wpcs>​Dávivý_kašel|dávivý kašel]], [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]] ​                                                                                                      | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​kod=0120112|SÚKL]] ​           | [[http://​www.ema.europa.eu/​ema/​index.jsp?​curl=pages/​medicines/​pips/​EMEA-000500-PIP01-08-M01/​pip_000343.jsp&​mid=WC0b01ac058001d129|EMA]] ​                                                                                                        |
 | Imovax polio    | [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]] ​                                                                                                                                                                                            | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0115258&​tab=info|SÚKL]] ​ |                                                                                                                                                                                                                                                 | | Imovax polio    | [[wpcs>​Dětská_obrna|dětská obrna]] ​                                                                                                                                                                                            | [[http://​www.sukl.cz/​modules/​medication/​detail.php?​code=0115258&​tab=info|SÚKL]] ​ |                                                                                                                                                                                                                                                 |
© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz