Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

onas [2019/04/28 18:23]
Sven Dražan
onas [2020/06/14 13:40]
Řádek 1: Řádek 1:
-{{keywords>​dětský,​lékař,​lékařka,​ordinace,​praktický,​děti,​dorost,​milada,​dražanová,​svatopluka čecha,​brno}} 
-{{keywords>​vzdělání,​praxe,​neonatologie,​jednotka intenzivní péče,​pediatrie,​english,​deutsch}} 
- 
-====== O nás ====== 
-~~NOTOC~~ 
- 
-===== MUDr. Milada Dražanová ===== 
-{{gallery>​ :​portret_milada_drazanova.jpg?​300x300}} 
-//rozená Holková// 
- 
-==== Vzdělání a Praxe ==== 
- 
-  * Lékařská fakulta Univerzity J.E. Purkyně (nynější Masarykova univerzita),​ 1975-1981 
-    * obor dětské lékařství 
-    * promoce 1981 
-  * Sekundární lékařka na II. Interní dětské klinice Fakultní dětské nemocnice s poliklinikou v Brně, Černopolní 9, od září 1981 do května 1991. 
-  * Atestace z Pediatrie I. stupně květen 1984 
-  * Postgraduální vzdělávání - studijní pobyt v USA, 1991 - 1993 
-    * Intenzivní péče v neonatologii - Kosair Children'​s Hospital, Louisville Kentucky 
-    * Urgentní pediatrie - Emergency Unit Scottish Rite Children'​s Hospital, Atlanta Georgia 
-    * Fellowship dětská kardiochirurgie - Emory Children'​s Hospital, Atlanta Georgia 
-  * Sekundární lékařka na Jednotce intenzivní a resuscitační péče pro novorozence Fakultní porodnice Brno Obilní trh, od ledna 1994 do prosince 2006 
-  * Specializovaná atestace z neonatologie duben 1996 
-  * Praktický lékař pro děti a dorost v ordinaci na Svatopluka Čecha 2 od ledna 2007 do současnosti 
- 
-==== Znalosti ==== 
- 
-**Jazyky** 
-  * Angličtina 
-  * Němčina 
- 
-**Licence** 
-  * pro výkon lektora lékařské praxe pro obor pediatrie od roku 1999 
- 
-==== Osobní informace ==== 
-  * vdaná 
-  * dvě děti - Sylvie a Sven  
-  * manžel [[http://​www.plastikos.cz/​|doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.]] 
- 
-===== Vlasta Lacinová ===== 
-//​Diplomovaná dětská sestra// 
-{{gallery>​ :​portret_vlasta_lacinova_a_milada_drazanova.jpg?​300x300}} 
  
© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz