Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pravidla [2020/06/03 13:56]
Sven Dražan
pravidla [2020/06/14 13:40] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí prosím dodržujte tato pravidla v naší ordinaci: V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí prosím dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:
  
-  - Ke všem vyšetřením je třeba se předem objednat na tel. č. +420 541 217 798. Telefonujte věcně, stručně.+  - Ke všem vyšetřením je třeba se předem objednat na tel. č. +420 541 217 798.
   - K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, je zapotřebí se objednat znovu.   - K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, je zapotřebí se objednat znovu.
   - Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a důsledně dodržujte jeho pokyny.   - Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a důsledně dodržujte jeho pokyny.
Řádek 10: Řádek 10:
   - Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.   - Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
   - Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení. ​   - Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení. ​
-  - Nedotýkejte se zbytečně povrchů ​(kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné+  - Nedotýkejte se zbytečně povrchů. 
-  - Zajistěte prosím, aby Vaše dítě také na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení ​a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti prosím držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli)+  - Zajistěte prosím, aby Vaše dítě také na nic nesahalo a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti prosím držte u sebe. 
-  - Ve zdravotnickém zařízení ​pokud možno ​nekonzumujte nápoje a jídlo. ​+  - Ve zdravotnickém zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo. ​
   - Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte,​ umyjte sobě/​dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).   - Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte,​ umyjte sobě/​dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
   - Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste. Po vysmrkání si umyjte ruce.   - Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste. Po vysmrkání si umyjte ruce.
© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz