Pravidla

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí prosím dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 1. Ke všem vyšetřením je třeba se předem objednat na tel. č. +420 541 217 798.
 2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, je zapotřebí se objednat znovu.
 3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a důsledně dodržujte jeho pokyny.
 4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem).
 5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
 6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
 7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů.
 9. Zajistěte prosím, aby Vaše dítě také na nic nesahalo a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti prosím držte u sebe.
 10. Ve zdravotnickém zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo.
 11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
 12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste. Po vysmrkání si umyjte ruce.
 13. Použité dětské pleny si odneste.
 14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 15. Jednoduché zdravotní potíže prosím řešte sami nebo se v nejasných případech poraďte s lékařem telefonicky.
 16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Pravidla reflektují doporučení Společnost praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

© 2011 MUDr. Milada Dražanová, Svatopluka Čecha 2, Brno Královo Pole, 61200, tel: 541 217 798, email: drazanova.milada@volny.cz